Konkurs 2009

XV Ogólnopolski konkurs literacko – plastyczny
pt. „Symbolika olimpijska na szkolnych imprezach sportowych”

pod patronatem
Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Temat tegorocznego konkursu literackiego i plastycznego: „Symbolika olimpijska na szkolnych imprezach sportowych” – przypominał o idei olimpijskiej, wyrażanej przy pomocy (z nią związaną i z niej wyrosłej) uroczystej oprawy obrzędowej.
Flaga olimpijska, znicz, hymn i przysięga nadają specjalną rangę także szkolnym zawodom sportowym, które w tej celebracji zapadają w pamięć na całe życie. Sceneria ta, kieruje uwagę uczestników na nierozerwalny związek sportowej rywalizacji z przestrzeganiem zasad moralnych. Wiemy wszyscy, że sport polega na szlachetnej, uczciwej walce bez względu na rangę zawodów i w tym tkwi jego wielki urok, zaś łamanie zasad fair play niweczy piękno sportu, oraz pozostawia gorycz i żal. Starożytna zasada: „w zdrowym ciele – zdrowy duch” jest wiecznie aktualna.
Zdaniem jury w obydwu konkursach: literackim i plastycznym, najcenniejsze były te prace, w których znalazły się godne uwagi własne refleksje i skojarzenia związane z tematem konkursu. Świadczyły one nie tylko o encyklopedycznej wiedzy autorów, ale przede wszystkim o ich osobistym, przemyślanym i żywo odczuwanym stosunku do symboli olimpijskich i  do sportu w szkolnego,  dostrzeganych w szerszym kontekście życiowym.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do opiekunów – nauczycieli. Życzymy wszystkim olimpijskiego zdrowia i sukcesów w nauce i w życiu.

Przewodniczący jury
Jędrzej Dmowski

W kategorii prac literackich przyznano:
I miejsce (proza):
Patrycja Lisowska (op. Milena Czubacka) – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie.
II miejsce (proza):
Klaudia Sobczyk (op. Elżbieta Sokołowska) – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Niechlowie.
II miejsce (proza):
Kinga Świerszcz (op. Elżbieta Sokołowska) – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Niechlowie.
III miejsce (proza):
Karolina Nowak (op. Anna Wołochowska) – Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach.
IV miejsce (poezja):
Kamil Bigos (op. Anna Leoniak) – Gimnazjum nr 144 im. Szarych Szeregów w Warszawie.

W kategorii prac plastycznych przyznano:
I miejsce:
Magdalena Barda (op. Elżbieta Sokołowska) – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Niechlowie.
II miejsce:
Patrycja Jaśkiewicz (op. Monika Jerczyńska) – Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków Kwakowie.
III miejsce:
Aleksandra Brociek (op. Grażyna Gębarska) – Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu.
IV miejsce:
Karol Emil Rzemek (op. Bogumiła Sobieszuk) – Szkoła Podstawowa im Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie Filia w Sochoniach.
V miejsce:
Katarzyna Kaczmarek (op. Ewa Szuchyta) – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Taeusza Kościuszki w Słupsku.

Zwycięskie prace:

praca literacka »

praca plastyczna

Zdjęcia: