Konkurs 2010

XVI Ogólnopolski Konkurs literacko – plastyczny
pt. „Obecność ideałów olimpijskich w etosie rycerskim”

pod patronatem:
Ministerstwa Edukacji Narodowej
Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
Mazowieckiego Kuratorium Oświaty

W roku, w którym obchodzimy 600-lecie największej bitwy średniowiecznej Europy – bitwy pod Grunwaldem – temat konkursu szukał wspólnych przepisów sportowych i rycerskich, które opierały się i opierają na tych samych zasadach – honoru i rywalizacji fair play.

Wiemy, że w wiekach średnich i później, aż do końca XIX wieku, nie odbywały się Igrzyska Olimpijskie, ale to nie znaczy, że nie było rywalizacji sportowej ujętej w przepisy i regulaminy. Turnieje rycerskie wymagały od uczestników specjalnych przygotowań oraz przestrzegania zasad honorowej walki. Treningi obejmowały prace nad techniką (w tym techniką jazdy konnej i walki na koniu), zręcznością, refleksem, kondycją i siłą. Zasady etyki rycerskiej obejmowały całe życie człowieka, który chciał być uznawany za prawego rycerza

W czasach Grunwaldu największym rycerzem chrześcijańskiej Europy był Polak, którego imię wspominamy do dzisiaj w znanym przysłowiu. Liczny był wówczas poczet polskich sław rycerskich.

Pamiętajmy też, że rycerze walczyli i istnieli w różnych czasach, a cechy rycerskie, podobnie jak olimpijskie, są wiecznotrwałe i bardzo potrzebne w życiu jednostek i społeczeństw.

Organizator i Jury pragną wyrazić swoje podziękowanie wszystkim nauczycielom za rozpropagowanie, opiekę merytoryczną i trud włożony w organizację konkursu na etapie szkolnym równocześnie życząc im wszelkiej pomyślności w pracy pedagogicznej i wiele radości z dalszych sukcesów wychowanków.

Przewodniczący Jury
Andrzej Rębowski

W kategorii prac literackich przyznano:

Konkurs literacki (proza):
I miejsce

Kinga Świerszcz (
op. Elżbieta Sokołowska) Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej w Niechlewie
II miejsce
Dominik Gałczyński (
op. Małgorzata Banaszczak) Gimnazjum nr 6 im. prof. Władysława Szafera w Płocku
III miejsce
Agnieszka Pojasek (
op. Jolanta Dembińska) Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej –Curie w Górze
IV miejsce
Sylwia Pacholczyk (
op. Anna Leoniak) Gimnazjum nr 144 im. Szarych Szeregów w Warszawie
V miejsce
Igor Bryniarski (
op. Natalia Rzepka) Publiczne Gimnazjum nr 7 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu
Wyróżnienia:
Ilona Thomas (
op. Elżbieta Sokołowska) Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej w Niechlewie
Przemysław Wojtera (
opiekun Halina Kuchta) Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Niechlewie
Filip Szatkowski (
op. Małgorzata Banaszczak) Gimnazjum nr 6 im. prof. Władysława Szafera w Płocku

Konkurs literacki (poezja):
I miejsce

Natalia Włodarczyk (
op. Dorota Cierpińska) Szkoła Podstawowa w Zatorach
II miejsce
Justyna Pawłowska (
op. Anna Leoniak) Gimnazjum nr 144 im. Szarych Szeregów w Warszawie
III miejsce
Łukasz Matusiak (
op. Mariola Szeluga) Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach
IV miejsce
Marta Grabowska (
op. Ewa Tyszkiewicz) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kmdra Bolesława Romanowskiego w Ustce
V miejsce
Patrycja Pliszewska (
op. Iwona Turkowska) Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Przasnyszu
Wyróżnienia:
Marcin Jończyk (
op. Dorota Cierpińska) Szkoła Podstawowa w Zatorach

W kategorii prac plastycznych przyznano:
I miejsce

Sylwia Kaczyńska (
op. Teresa Buk) Gimnazjum nr 1 w Zatorach
II miejsce
Magda Filipiak (
op. Małgorzata Załęska) Publiczne Gimnazjum im. Obrońców Różana w Różanie
III miejsce
Martyna Mrozińska (
op. Anita Lasota) Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Kwidzynie
IV miejsce
Paulina Czarnecka (
opiekun Magdalena Nawrocka) Zespół Szkół nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie
V miejsce
Szymon Krasucki (
op. Anna Borsuk-Krasucka) Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze
Wyróżnienia:
Ilona Thomas (
op. Maria Paszkowska) Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej w Niechlewie
Alicja Drozd (
op. Elżbieta Sokołowska) Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ks. Jana Twardowskiego w Lublinie

Zwycięskie prace:

poezja »
proza »

praca plastyczna

Zdjęcia: