OFERTA

Klub 2012 – Działalność

1. Turnieje sportowe
2. Festiwale piosenki
3. Konkursy literacko-plastyczne
4. Spotkania ze sportowcami
5. Organizacja i prowadzenie imprez

Turnieje sportowe

Od roku 1994 pod patronatem urzędów centralnych i władz lokalnych Klub 2012 organizuje Ogólnopolskie Turnieje Koszykówki Uczniowskich Klubów Sportowych „Igrzyska Nadwiślańskie 2012”. Turnieje rozgrywane są rok rocznie w drugiej połowie maja, trwają trzy dni i startują w nich chłopcy z rocznika gimnazjalnego.

Zgodnie z wieloletnią tradycją turniej rozpoczyna się inauguracją olimpijską z udziałem medalistów olimpijskich. W programie jest defilada ekip, zapalenie znicza olimpijskiego, wprowadzenie oryginalnej olimpijskiej flagi z Igrzysk z Monachium, odśpiewanie specjalnie skomponowanego hymnu Turnieju, recytacja poezji i prozy o tematyce olimpijskiej oraz ślubowanie zawodników i sędziów. Turniejowi towarzyszą konkursy koszykówki o tytuł króla i księcia turnieju dla zawodników i ich opiekunów.

W ramach turnieju rozgrywany jest Bieg „2012” im. Waldemara Kikolskiego oraz ogłaszane są wyniki Ogólnopolskiego konkursu literacko – plastycznego o tematyce olimpijskiej.

Zawody koszykówki rozgrywane są wg przepisów Polskiego Związku Koszykówki. Cztery zwycięskie zespoły otrzymują puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a drużyny, które zajmą dalsze miejsca otrzymują pamiątkowe gadżety i dyplomy. Trenerzy najlepszych zespołów otrzymują nagrody pieniężne i podziękowania.

Festiwale Piosenki

Od roku 1993, tradycyjnie w Boże Ciało, Klub 2012 organizuje Ogólnopolskie Festiwale Piosenki lat 60 i 70 pt. „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce” popularyzujące polską twórczość słowno – muzyczną oraz polskich autorów i kompozytorów tworzących w latach 60 i 70. Imprezie patronują urzędy centralne oraz władze miasta i powiatu Wyszków.

W festiwalu występuje młodzież od lat 14, która w nowych aranżacjach śpiewa wspaniałe, ponadczasowe piosenki. Kwalifikacji wykonawców dokonuje Komisja Artystyczna Festiwalu, która na podstawie nadesłanych nagrań kwalifikuje 20 piosenkarzy, wskazując jedną z trzech nadesłanych piosenek do wykonania na festiwalu.

W przeddzień imprezy odbywa się spotkanie artystyczne (warsztaty), które prowadzą jurorzy. W festiwalu obok młodych piosenkarzy występuje gwiazda muzyczna oraz znakomici polscy sportowcy, a odbiorcami tego muzycznego wydarzenia jest międzypokoleniowa publiczność nie tylko z Wyszkowa.

Najlepsi wykonawcy uzyskują nagrody specjalne, wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe. Zdobywca Grand Prix otrzymuje nagrodę finansową i statuetkę – srebrny klucz wiolinowy na kamieniu agat.

Konkursy literacko-plastyczne

Od roku 1994 pod patronatem MENiS i PKOL Klub 2012 rozpoczął edycją Ogólnopolskich konkursów literacko – plastycznych o tematyce olimpijskiej.

Celem konkursu jest promocja idei olimpizmu i wartości fair play wśród dzieci i młodzieży oraz demonstracja piękna, estetyki, siły i wytrwałości płynącej z rywalizacji olimpijskiej. Konkurs promuje zdrowie, higienę i ćwiczenia rekreacyjno – sportowe oraz przyczynia się do poznania sukcesów olimpijskich polskich sportowców, a także organizacji igrzysk olimpijskich nad Wisłą.

Konkurs rozpropagowywany poprzez kuratoria oświaty, w paru tysiącach szkół podstawowych i gimnazjalnych w Polsce, cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. Finał konkursu odbywa się zawsze w maju podczas ceremonii olimpijskiej Ogólnopolskich Turniejów Koszykówki UKS „Igrzyska Nadwiślańskie 2012”. Laureaci i ich opiekunowie zostają zaproszeni do Wyszkowa i są gośćmi wszystkich imprez towarzyszących Turniejowi sportowemu.

W każdej kategorii konkursu jury przyznaje pięć nagród. Finaliści otrzymują albumy, olimpijskie gadżety i dyplomy, a nauczyciele upominki i podziękowania.

Spotkania ze sportowcami

Od wielu lat Klub 2012 realizuje wychowanie poprzez wartości tkwiące w olimpiźmie, sporcie, rekreacji fizycznej i fair play. Tą wizję konsekwentnie realizuje poprzez spotkania dzieci i młodzieży ze znanymi sportowcami, medalistami olimpijskimi, świata i Europy, trenerami i działaczami sportowymi.

Spotkania te powodują refleksję nad możliwością odnoszenia sukcesów nie tylko w życiu sportowym ale na każdym etapie i poziomie życia. Poznane życiorysy mistrzów sportu bardzo często stwarzają możliwość do uwierzenia we własne siły. Najważniejsze jest jednak przesłanie, jakie niosą ze sobą spotkania uczniów z różnymi autorytetami, tj. aby zasada „fair play”, czyli „czystej gry”, a szerzej ujmując: uczciwości i solidarności, obejmowała nie tylko sport, ale całe życie w wymiarze osobistym i społecznym.

więcej informacji»

Organizacja i prowadzenie imprez

Szanowni Państwo

Przyjmuję zlecenia organizacji i prowadzenia imprez kulturalnych i sportowych na terenie całego kraju.

Zapraszam do fundowania nagród i sponsoringu Ogólnopolskich Festiwali Piosenki lat 60 i 70 pt. „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”.

W celu ustalenia szczegółów współpracy zachęcam do osobistego kontaktu.

Prezes Klubu 2012 w Wyszkowie
Andrzej Rębowski