PATRONAT 2023 – CEREMONIE OLIMPIJSKIE

PATRONAT HONOROWY

 

Minister Sportu i Turystyki: http://www.msit.gov.pl/

Marszałek Województwa Mazowieckiego: http://www.mazovia.pl/

 

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego: http://www.olimpijski.pl/pl/

 

Prezes SAWP: https://www.sawp.pl/

Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki: http://www.pzla.pl/

 

Prezes Polskiego Związku Koszykówki: http://www.pzkosz.pl/

 

Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce: http://zprp.pl/

Biskup Łomżyński: http://www.kuria.lomza.pl

Starosta Powiatu Wyszkowskiego: http://www.powiat-wyszkowski.pl/

Burmistrz Wyszkowa: http://www.wyszkow.pl

Patronat – turnieje koszykówki i konkursy literacko-plastyczne

Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na inaugurację ceremonii olimpijskiej XV Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Uczniowskich Klubów Sportowych „Igrzyska Nadwiślańskie 2012”. Wyrażam wielkie zadowolenie, że tak ważne dla młodych sportowców z całej Polski zawody odbywają się właśnie na Mazowszu i że kolejny raz mogłem objąć nad nimi patronat honorowy.

Ogranizowany już po raz 15 Ogólnopolski Turniej Koszykówki UKS to cenna i ważna inicjatywa. Młodzi ludzie, wkładając wiele wysiłku w treningi i przygotowania do Igrzysk pokonują własne słabości i starają się pokonać konkurentów w szlachetnej rywalizacji, by stanąć na podium. Kto wie, być może wśród tegorocznych uczestników zawodów znajdą się przyszli mistrzowie, których osiągnięcia będą dla nas wszystkich powodem do radości i dumy.

Dzisiejsza uroczystość, w całości poświęcona ceremoniałowi olimpijskiemu, promuje ruch olimpijski w Polsce, a także idee przyświecające igrzyskom olimpijskim. Stanowi ona doskonały wstęp do rozegrania mistrzostw, które nawiązują do pięknej tradycji olimpizmu.

Wierzę, że odbywający się na Mazowszu – w sercu Polski – Turniej upłynie we wspaniałej atmosferze i będzie dla uczestników emocjonującym i niezapomnianym przeżyciem. Organizatorom składam życzenia bezpiecznego, sprawnego przebiegu imprezy oraz realizacji założonych celów, zawodników zaś serdecznie pozdrawiam i życzę im wielu sukcesów sportowych. Niech zwyciężą najlepsi!

Adam Krzesiński
Sekretarz Generalny PKOL

„Szanowny Panie Prezesie. W imieniu Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego p. Piotra Nurowskiego, chciałbym poinformować, że Prezes przyjmuje Patronat Honorowy nad imprezami sportowo – kulturalnymi organizowanymi przez Klub Olimpijczyka 2012: XV Ogólnopolskim Turniejem Koszykówki UKS „Igrzyska Nadwiślańskie 2012”, XVI Ogólnopolskim konkursem literacko – plastycznym pt. „Obecność ideałów olimpijskich w etosie rycerskim” i XVII Ogólnopolskim Festiwalem Piosenki lat 60 i 70 pt. „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”

Pozwalam sobie w imieniu Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz swoim własnym życzyć powodzenia w organizacji tego przedsięwzięcia, a wszystkim laureatom wiele satysfakcji.”

Stanisław Stefanek
Biskup Łomżyński

„Szanowny Panie Prezesie! Dziękując za zaproszenie bardzo chętnie obejmę honorowy patronat nad imprezami sportowo – kulturalnymi, które odbędą się w Wyszkowie w 2010 roku promując rekreację fizyczną, sport, ruch olimpijski, fair play oraz igrzyska olimpijskie w Polsce. Osobiście interesuję się podejmowanymi przez Pana inicjatywami, które odnoszą się do szeroko rozumianej promocji działań sportowo – kulturalnych.”

Jerzy Skucha
Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

„Szanowny Panie Prezesie. Dziękuję za list i propozycję objęcia Honorowym Patronatem cyklu imprez sportowo – kulturalnych, które odbędą się w maju 2010 r., propozycja ta jest dla mnie wyróżnieniem i z przyjemnością ją przyjmuję.

Wyrażam przekonanie, iż tegoroczna organizacja tych imprez będzie równie, jak w latach ubiegłych, wspaniałym wydarzeniem sportowym i kulturalnym, uświetnionym obecnością wybitnych artystów i sportowców.

Organizatorom życzę udanego przeprowadzenia tych imprez, a zawodnikom wielu niezapomnianych wrażeń i przeżyć.”

Roman Ludwiczuk
Prezes Polskiego Związku Koszykówki

„Szanowny Panie Prezesie. Z zadowoleniem przyjąłem fakt organizacji kolejnego cyklu imprez sportowo – kulturalnych w 2010 roku w Wyszkowie. Będzie mi niezmiernie miło objąć Patronatem Honorowym ten niezwykły projekt, który z pewnością cieszyć się będzie ogromnym zainteresowaniem nie tylko sympatyków koszykówki.

Tradycja, którą Państwo pielęgnujecie od wielu lat to nie tylko wspaniała forma promocji Naszej dyscypliny lecz także świetna forma spędzenia wolnego czasu.

Zatem pozostaje mi życzyć sukcesów organizacyjnych oraz kolejnych równie interesujących projektów w przyszłości.”

Adam Krzesiński
Sekretarz Generalny PKOL
 
„Szanowny Panie Prezesie. Z przyjemnością chciałbym poinformować, że Polski Komitet Olimpijski tradycyjnie przyjmuje patronat honorowy nad XIV Ogólnopolskim Turniejem Koszykówki Uczniowskich Klubów Sportowych „Igrzyska Nadwiślańskie 2012”, XV Ogólnopolskim Konkursem Literacko – Plastycznym oraz XVI Ogólnopolskim Festiwalem Piosenki lat 60 i 70. Czynimy to z dużą przyjemnością, tym bardziej, że te realizowane od wielu lat inicjatywy mają już swoje trwałe miejsce w kalendarzu wydarzeń organizowanych przez Klub Olimpijczyka 2012 w Wyszkowie.
Korzystając z okazji życzę Państwu w imieniu Polskiego Komitetu Olimpijskiego wielu sukcesów w organizacji wszystkich wydarzeń, a przede wszystkim uczestnikom wielu emocji i niezapomnianych wrażeń”.
 
 
 
Roman Ludwiczuk
Prezes Zarządu Polskiego Związku Koszykówki
 
„Szanowny Panie. W nawiązaniu do pisma (…..) pragnę poinformować, że zaszczytem będzie dla mnie ponowne objęcie patronatem honorowym imprez sportowo – kulturalnych organizowanych przez Klub 2012.
Idea krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz kształtowanie przez tego typu inicjatywy świadomości młodego pokolenia zawsze znajduje moje uznanie i poparcie.
Jestem przekonany, że tradycyjnie imprezy będą cieszyć się zainteresowaniem i przyczynią się do popularyzacji sportu i ruchu olimpijskiego”.
 
 
 
Hanna Zielińska-Ryłko
Dyrektor Biura Generalnego
Ministerstwa Edukacji Narodowej
 
„Szanowny Panie Prezesie. Nawiązując do wystąpienia Pana Prezesa uprzejmie informuję, że Pan Ryszard Legutko, Minister Edukacji Narodowej wyraził zgodę na objęcie patronatu honorowego nad imprezami sportowo – kulturalnymi promującymi rekreację fizyczną, sport, ruch olimpijski oraz igrzyska olimpijskie w Polsce”.
 
 
 
Elżbieta Jakubiak
Minister Sportu i Turystyki
 
„Szanowny Panie. Dziękuję serdecznie za zaproszenie do objęcia Patronatem Honorowym XIII Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki „Igrzyska Nadwiślańskie 2012”, XIV Ogólnopolskiego Konkursu literacko – plastycznego pt. „Igrzyska olimpijskie łączą ludzi i narody” oraz XIV Ogólnopolskiego Biegu „2012” im. Waldemara Kikolskiego. Miło mi poinformować, że zaproszenie to przyjmuję z prawdziwą przyjemnością.
Gratuluję Państwu podjęcia idei promowania rekreacji fizycznej, sportu oraz zasady fair play.
Życzę wszystkim udanego cyklu imprez, a zawodnikom i uczestnikom satysfakcji z osiągniętych wyników”.
 
 
 
Irena Szewińska
Prezes PZLA
Członek MKOL
 
 „Serdecznie dziękuję za miły list i propozycję objęcia przeze mnie Honorowym Patronatem XIV Ogólnopolskiego Biegu „2012” im. Waldemara Kikolskiego, XIV Ogólnopolskiego Konkursu literacko – plastycznego pt. „Igrzyska olimpijskie łączą ludzi i narody”, XIII Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki oraz XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki lat 60 i 70.
Propozycja ta jest dla mnie wielkim zaszczytem i wyróżnieniem i z przyjemnością, po raz kolejny, ją przyjmuję.
Wyrażam przekonanie, iż organizacja tych imprez, tak jak w latach ubiegłych, będzie dla wszystkich uczestników, zaproszonych gości i mieszkańców Wyszkowa wspaniałym wydarzeniem sportowym oraz artystycznym.
Gratulując Klubowi „2012” wielkiej aktywności w propagowaniu sportu i promowaniu idei olimpijskiej, życzę udanego przeprowadzenia majowego cyklu imprez sportowo – kulturalnych”
 
 
 
Biuro Dyrektora Generalnego
Zastępca Dyrektora
Barbara Lamentowicz

„Szanowny Panie Prezesie. Nawiązując do wystąpienia Pana Prezesa uprzejmie informuję, że Pan Roman Giertych, Minister Edukacji Narodowej wyraził zgodę na objęcie patronatu honirowego nad przeprowadzanymi w roku 2007 imprezami sportowo – kulturalnymi promujacymi rekreację fizyczną, sport i ruch olimpijski”.

Dyrektor Kancelarii Marszałka
Magdalena Flis-Lichota

„Szanowny Panie Prezesie. Uprzejmie informuję, że Marszałek Województwa Mazowieckiego, pan Adam Struzik, przyjął propozycję objęcia patronatu nad XIII Ogólnopolskim konkursem literacko – plastycznym pt. „Od igrzysk szkolnych do igrzysk olimpijskich” oraz nad XII Ogólnopolskim Turniej Koszykówki Uczniowskich Klubów Sportowych „Igrzyska Nadwiślańskie 2012”.
Samorząd Województwa Mazowieckiego popiera wszelkie inicjatywy mające na celu upowszechnianie kultury i sportu na terenie Mazowsza”.

Komisja Kultury Fizycznej i Sportu
Janusz Wójcik

„Szanowny Panie Prezesie. Dziękuję za zaproszenie mnie do Komitetu Honorowego imprez:
– XII Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Uczniowskich klubów Sportowych,
– XIII Ogólnopolskiego konkursu literacko – plastycznego pt. „Od igrzysk szkolnych do igrzysk olimpijskich”,
– XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki lat 60 i 70 pt. „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”.
Wszelkie działania mające na celu krzewienie idei olimpizmu oraz współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży znajdują zawsze moje uznanie i poparcie.
Z prawdziwą satysfakcją przyjmuję zaproszenie i potwierdzam swój udział w Komitecie Honorowym”.

Mazowiecki Kurator Oświaty
Grzegorz Tyszko

„Szanowny Panie Prezesie. Z dużą uwagą i zainteresowaniem zapoznałem się z propozycją zorganizowania imprez sportowo – kulturalnych promujących rekreację fizyczną, sport, ruch olimpijski, które odbędą się w maju i czerwcu 2007 r. w Wyszkowie.
Połączenie XII Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki z XIII Ogólnopolskim konkursem literacko – plastycznym jak i XIV Ogólnopolskim Festiwalem Piosenki jest ciekawym przedsięwzięciem świadczącym o żywym zainteresowaniu Organizatorów promowaniem idei ruchu olimpijskiego, szerzeniem wartości fair play, a także wszechstronnemu rozwijaniu zainteresowań uczniów w zakresie literatury i plastyki.
Biorąc pod uwagę powyższe obejmuję patronatem honorowym imprezy sportowo – kulturalne, które odbędą się w Wyszkowie w dniach 11-13 maja i 6-7 czerwca 2007 r”.

Irena Szewińska
Prezes PZLA
Członek MKOL

„Szanowny Panie Prezesie. Dziękuję za miły list i propozycję objęcia przeze mnie Honorowym Patronatem ogólnopolskich imprez, które odbędą się w Wyszkowie w dniach 11-13 maja i 6-7 czerwca 2007 r.
Propozycja ta jest dla mnie wielkim zaszczytem i wyróżnieniem i z przyjemnością ją przyjmuję.
Jestem przekonana, iż organizacja tych imprez będzie wspaniałym wydarzeniem sportowym i artystycznym dla wszystkich uczestników, zaproszonych gości i mieszkańców Wyszkowa.
Organizatorom życzę udanego przedsięwzięcia tego cyklu imprez sportowo – kulturalnych, które z pewnością przyczynią się do promocji sportowego trybu życia i popularyzacji lekkiej atletyki”.

Adam Krzesiński
Sekretarz Generalny.

„Szanowny panie Prezesie. Z przyjemnością chciałbym poinformować, że Polski Komitet Olimpijski przyjmuje patronat honorowy nad imprezami sportowo – kulturalnymi promującymi rekreację fizyczna, sport i ruch olimpijski. Czynimy to z dużą przyjemnością, tym bardziej, że organizacja tego typu imprez jest doskonałą okazją dla promocji sportu olimpijskiego i Olimpizmu – tematów tradycyjnie realizowanych również przez nasze sstowarzyszenie w Centrum olimpijskim.
W imieniu Polskiego Komitetu Olimpijskiego organizatorom imprez życzę wielu sukcesów, a wszystkim uczestnikom jak najlepszych wyników, wielu emocji i niezapomnianych wrażeń”.

Tomasz Lipiec
Minister Sportu

„Szanowny Panie. Na Pana ręce składam serdeczne podziękowania za zaproszenie mnie na Inauguracje XI Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki UKS „Igrzyska Nadwiślańskie 2012”. Z przykrością informuję, że liczne obowiązki służbowe i wcześniej podjęte zobowiązania sprawiają, że nie będę mógł wziąć w nim udziału. Wszystkim organizatorom i inicjatorom XI Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki UKS „Igrzyska Nadwiślańskie 2012″ dziękuję za wkład pracy i zaangażowanie, które pozwalają na przeprowadzenie tak ciekawych zawodów. Młodym zawodnikom życzę dużo sukcesów i satysfakcji z występów, a publiczności niezapomnianych wrażeń.”

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

„Szanowny Panie Prezesie. Uprzejmie informuję, iż obejmuję patronatem dwa cykliczne wydarzenia sportowo-kulturalne organizowane przez Klub 2012 w Wyszkowie: XI Ogólnopolski Turniej Koszykówki Uczniowskich Klubów Sportowych „Igrzyska Nadwiślańskie 2012” oraz XII Ogólnopolski konkurs literacko – plastyczny pt. „Ojciec Święty Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu”.
Obie imprezy są doskonałą promocją czynnego wypoczynku, kultury fizycznej, idei olimpizmu oraz fair play czyli tych wartości, które popiera samorząd Województwa Mazowieckiego. Z wyrazami szacunku.”

Janusz Wójcik
Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Sportu

„Szanowny Panie Prezesie. Prowadzenie działalności mającej na celu krzewienie idei współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo przyczyniające się do osiągania przez nich coraz lepszych wyników sportowych jak również do kształtowania pozytywnych podstaw wobec innych maja zawsze moje poparcie. Z prawdziwą satysfakcją przyjmuję zaproszenie i potwierdzam swój udział w Komitecie Honorowym.”

Ryszard Raczyński
Mazowiecki Kurator Oświaty

„Szanowny Panie Prezesie. Odpowiadając na Państwa prośbę uprzejmie informuję, że z wielką satysfakcją przyjmuję Patronat Honorowy nad XI Ogólnopolskim Turniejem Koszykówki UKS „Igrzyska Nadwiślańskie 2012″. Cieszę się, że podejmowane w Państwa mieście inicjatywy promujące sport, rekreacje fizyczną, ruch olimpijski obejmują coraz większą grupę młodzieży szkolnej. Życzę pomyślności w przygotowaniach oraz udanej imprezy. Z poważaniem.”

Stanisław Stefanek
Biskup Łomżyński

„Szanowny Panie Prezesie! Chętnie wezmę udział w gronie osób, które tworzą Patronat Honorowy „Igrzysk Nadwiślańskich 2012″; inicjatywy jakże potrzebnej naszemu regionowi. Serdecznie życzę Panu Prezesowi, by Jego praca przynosiła wiele pożytku naszej młodzieży i radości osobistej.”

Mieczysław Drzewiecki
Przewodniczący Sejmowej Komisji
Kultury Fizycznej i Sportu.

„Szanowny Panie Prezesie. Krzewienie wartości humanistycznych i wychowawczych jakie płyną z rekreacji, sportu i olimpizmu wśród dzieci i młodzieży jest naszym wspólnym obowiązkiem. Z tych względów z wielką satysfakcją przyjmuję Patronat Honorowy i wezmę udział w organizowanej imprezie.”

Biuro Dyrektora Generalnego
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

„Szanowny Panie Prezesie,
W nawiązaniu do Pana wystąpienia uprzejmie informuję, że Pani Krystyna Łabacka Minister Edukacji Narodowej i Sportu, wyraziła zgodę na objęcie patronatu nad Ogólnopolski Turniejem Koszykówki Uczniowskich Klubów Sportowych „Igrzyska Nadwiślańskie 2012″ i Ogólnopolskim Konkursem Literacko Plastycznym.”

Krystyna Łybacka
Minister Edukacji Narodowej i Sportu

„Szanowni Organizatorzy i Uczestnicy Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Uczniowskich Klubów Sportowych. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość otwarcia Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Uczniowskich Klubów Sportowych „Igrzyska Nadwiślańskie 2012”. Żałuję, że nie mogę osobiście uczestniczyć w tej imprezie, ale proszę o przyjęcie najserdeczniejszych pozdrowień i życzeń pełnej satysfakcji z jej organizacji. Zapewniam, że każda inicjatywa lokalna, stwarzająca dzieciom i młodzieży okazję do uczestnictwa w szlachetnej rywalizacji sportowej jest dla mnie bardzo cenna i zasługuje na uznanie. Aktywność sportowa to bowiem doskonały sposób na życie w każdym wieku, a dla młodzieży szkolnej wspaniała przygoda, źródło zdrowia i radości, szczególnie wartościowa wychowawczo z uwagi na przesłanie i ceremoniał olimpijski. Połączenie współzawodnictwa sportowego z kształtowaniem zainteresowań młodzieży historią olimpizmu i upowszechnianiem idei olimpijskiej to doskonały przykład integralnego podejścia do wychowania młodego pokolenia. Doceniając wkład pracy i zaangażowanie organizatorów w przygotowanie tej atrakcyjnej oferty sportowej, pozostaję z wyrazami szacunku i uznania wobec tak cennej inicjatywy promującej ideę „Igrzysk Nadwiślańskich 2012″. Startującym zawodnikom życzę samych udanych zagrań i wygranych meczy, a wszystkim Państwu pełni satysfakcji i zadowolenia z pracy na rzecz rozwoju sportu i rekreacji oraz wielu dalszych sukcesów i osiągnięć, zarówno na niwie zawodowej, jak i w życiu osobistym.”

Artur Piłka
Dyrektor Generalny
Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu

„Na Pana ręce, Panie Prezesie, z okazji zbliżającego się wspaniałego jubileuszu 500-lecia istnienia miasta, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim mieszkańcom Wyszkowa. Klubowi 2012 gratuluję organizowania tak ciekawych imprez jak Ogólnopolski Turniej Koszykówki Uczniowskich Klubów Sportowych „Igrzyska Nadwiślańskie 2012″. Jestem przekonany, że będzie się on cieszyć ogromnym zainteresowaniem, nie tylko ze strony zawodników, ale również kibiców. W imieniu Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu dziękuję bardzo za zaproszenie objęcia Patronatu Honorowego nad tym Turniejem. Miło mi poinformować , że zaproszenie to Prezes UKFiS przyjmuje z prawdziwą przyjemnością. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Wszystkim uczestnikom Turnieju życzę satysfakcji ze swojego występu i wielu emocji.”

Janusz Olędzki
Dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej i Sportu
Ministerstwa Edukacji Narodowej

„Szanowny Panie Prezesie. Podejmowanie działań promujących kulturę fizyczną i sport, szczególnie wśród dzieci i młodzieży zasługuje na wsparcie ministra właściwego ds. kultury fizycznej i sportu. Poza tym wyszkowskie imprezy mają już swoją kilkuletnią historię i tradycję. Stąd też zgoda na patronat ze strony ministra Kawęckiego jest wyrazem uznania dla miejscowych działaczy zabiegających o upowszechnienie sportu i rekreacji oraz rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.”

Ryszard Raczyński
Mazowiecki Kurator Oświaty

„Szanowny Panie Prezesie. W związku z prośbą dotyczącą objęcia przeze mnie Patronatu Honorowego nad Ogólnopolskim Turniejem Koszykówki Uczniowskich Klubów Sportowych „Igrzyska Nadwiślańskie 2012″ uprzejmie informuję, że wyrażam zgodę. Organizowane przez Klub 2012 imprezy o charakterze kulturalnym i sportowym cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży z terenu całego kraju. Doceniam pomysł inicjatorów i wytrwałość organizatorów, którzy proponują rok rocznie ambitne i interesujące oferty konkursów o zasięgu ogólnopolskim. Życzę, aby zgodnie z tradycją były to kolejne udane spotkania, przyciągające najzdolniejszą młodzież oraz wybitne osobistości z dziedziny polskiego sportu i ojczystej kultury.”

Helena Szczekowska
Mazowiecki Kurator Oświaty

„Szanowny Panie Prezesie. Serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie do objęcia honorowym patronatem „Igrzysk Nadwiślańskich 2012″ oraz imprez sportowo – kulturalnych promujących rekreację fizyczną, sport, ruch olimpijski, a także ideę fair play. Popieram inicjatywę rozwijania umiejętności fizycznych wśród młodych ludzi. Sądzę, że przyczyni się to do kształtowania ducha uczciwej rywalizacji sportowej. Wyrażam zgodę na objęcie patronatem honorowym tych przedsięwzięć.”

Irena Szewińska
Członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego

„Szanowny Panie Prezesie. Bardzo serdecznie dziękuję za propozycję objęcia Honorowym Patronatem imprez sportowo-kulturalnych „Igrzyska Nadwiślańskie 2012”.
Propozycję tę przyjmuję z wielką przyjemnością, jest bowiem dla mnie zaszczytem być patronem imprez, które w tak piękny sposób promują ideę olimpijską wśród dzieci i młodzieży. Z życzeniami wielu sportowych sukcesów.”

Marek Pałus
Prezes Polskiego Związku Koszykówki

„Szanowny Panie Prezesie. Z wielką przyjemnością obejmę Patronat Honorowy nad Ogólnopolskim Turniejem Koszykówki Uczniowskich Klubów Sportowych „Igrzyska Nadwiślańskie 2012. Polski Związek Koszykówki jak i moja osoba z radością popierają inicjatywy propagujące sport i rekreację, a w szczególności koszykówkę wśród młodych ludzi. Mam nadzieję i serdecznie życzę całemu komitetowi organizacyjnemu, aby organizowana impreza przyniosła jak najwięcej radości wszystkim w niej uczestniczącym jak i przyniosła wiele satysfakcji Państwu jako organizatorom.”