Konkurs 2008

XIV Ogólnopolski konkurs literacko – plastyczny
 pt. „Igrzyska olimpijskie łączą ludzi i narody”
pod patronatem
Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Tegoroczny temat stanowił dla uczestników konkursu sprawdzian w zakresie wiedzy o współczesnym świecie i o roli w nim sportu olimpijskiego. Chodziło o to, aby nie powtarzać jedynie obiegowych, publicystycznych opinii, ale starać się wnieść tu jak najwięcej osobistych refleksji. Ważna jest przecież nie tylko wiedza, ale również umiejętność samodzielnej oceny faktów i wydarzeń, zaś rozważania spraw ważnych i szlachetnych pozostawiają trwały ślad w ludzkich sercach i umysłach (szczególnie dzieci i młodzieży).
Najlepsze nagrodzone prace wymieniały najważniejsze fakty i uzasadniały argumenty potwierdzające znaczenie Igrzysk Olimpijskich, jako ogólnoświatowego wydarzenia zbliżającego ku sobie ludzi i narody.
Wskazywały też na istniejące globalne zagrożenia, w których likwidacji pomaga idea olimpijska, stanowiąca trwały i niezwykle atrakcyjny przejaw międzynarodowej, pokojowej rywalizacji opartej na sprawiedliwych, honorowych, uczciwych zasadach (fair play).
Zostały także zaakcentowane etyczne (wychowawcze i patriotyczne) oraz estetyczne (urok i piękno) walory sportu olimpijskiego.
Dziękujemy wszystkich uczestnikom konkursu za udział, gratulujemy nagrodzonym, wyrażamy uznanie nauczycielom–opiekunom i już dzisiaj zapraszamy do udziału w następnym konkursie w 2009 roku.
Pamiętajmy, że już sam udział w konkursie jest dla każdego uczestnika sukcesem, bo pomaga mu w jego samodoskonaleniu, w rozwijaniu własnych możliwości i talentów
Przewodniczący jury
Jędrzej Dmowski
 
W kategorii prac literackich przyznano:
Proza
I miejsce:
Ewelina Sikora (op. Halina Kalita)uczennica Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Falkowie.
II miejsce:
Jacek Zaranek (op. Anna Leoniak) – uczeń Gimnazjum 144 im. Szarych Szeregów w Warszawie.
III miejsce:
Patrycja Kowalska (op. Halina Kalita) – uczennica Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Falkowie.
IV miejsce:
Magdalena Maksiak (op. Marzena Dyl) – uczennica Gimnazjum Publicznego wDługosiodle.
V miejsce:
Piotr Białołusz (op. Marzena Dyl) – uczeń Gimnazjum Publicznego w Długosiodle.
Karolina Wiśniewska (op. Marzena Dyl) – uczennica Gimnazjum Publicznego w Długosiodle
 
Poezja
I miejsce:
Justyna Pawłowska (op. Anna Leoniak) – uczennica Gimnazjum 144 im. Szarych Szeregów w Warszawie.
II miejsce:
Paulina Pawłowska (op. Anna Leoniak) – uczennica Gimnazjum 144 im. Szarych Szeregów w Warszawie.
III miejsce:
Maciej Kiełducki (op. Edyta Kiełducka) – uczeń Szkoły Podstawowej w Łasku.
IV miejsce:
Barbara Nasiadka (op. Marzena Dyl) – uczennica Gimnazjum Publicznego w Długosiodle.
V miejsce:
Beata Śladowska (op. Anna Orzelska) – uczennica Publicznego Gimnazjum w Zatorach.
Aneta Olbromska (op. Iwona Turowska) – uczennica Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu
 
 
 
W kategorii prac plastycznych przyznano:
I miejsce:
Sylwia Krawczyk (op. Jolanta Piątkowska) – uczennica Gimnazjum w Zespole Szkół w Leszczydole Nowinach.
II miejsce:
Oliwia Adamkowska (op. Artur Rębowski) – uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Wyszkowie.
III miejsce:
Daria Mielczarska (op. Marlena Pospieszyńska) – uczennica Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Chrząstawie Wielkiej.
IV miejsce:
Magdalena Kolesińska (op. Bogumiła Sobieszuk) – uczennica Szkoły Podstawowej w Wasilkowie – Filia w Sochoniach.
V miejsce:
Adam Sciechura (op. Małgorzata Augustynik) – uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Wyszkowie.
Szymon Pelc (op. Anna Foriasz) – uczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Koszalinie.

Zwycięskie prace:

poezja »
proza »

praca plastyczna

zdjęcia: