Konkurs 2017

XXIII Ogólnopolski Konkurs literacko – plastyczny pt. „Olimpijski spokój”

pod patronatem:
Ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego
Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki
Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego
Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika
Prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Henryka Olszewskiego
Prezesa Polskiego Związku Koszykówki Grzegorza Bachańskiego
Prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce Andrzeja Kraśnickiego
Mazowieckiego Kuratora Oświaty Aurelii Michałowskiej
Starosty Powiatu Wyszkowskiego Bogdana Pągowskiego
Burmistrza Wyszkowa Grzegorza Nowosielskiego

Przewodnicząca Jury
Daria Galant

W kategorii prac literackich przyznano:

I miejsce
Julia Jabłońska (Nauczycielka: Pani Halina Dondalska) Publiczne Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Bądkowie

I miejsce
Patrycja Kiełkowicz (Nauczycielka: Pani Teresa Pytlińska) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 w Pabianicach

I miejsce
Milena Malkowska (Nauczycielka: Pani Maria Œwiergoń) Gimnazjum nr 60 w DSOSW nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu

II miejsce
Barbara Szewczyk (Nauczycielka: Pani Violetta Łukasik) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 we Włocławku

III miejsce
Daniel Dmowski (Nauczycielka: Pani Wioleta Niedoborek) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie

Wyróżnienie
Sebastian Brzyski (Nauczycielka: Pani Renata Łęczyńska) Gimnazjum nr 22 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie

W kategorii prac plastycznych przyznano:

I miejsce
Sandra Kurowska (Nauczycielka: Pani Zuzanna Książkiewicz) Szkoła Podstawowa nr 31 w Zespole Szkół nr 43 w Warszawie

II miejsce
Maja Skrodzka (Nauczycielka: Pani Monika Gawerek) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Brusa w Zielonce

III miejsce
Emilia Smardz (Nauczycielka: Pani Joanna Bednarz-Krężel) Gimnazjum nr 47 w Bydgoszczy

IV miejsce
Miriam Gutowska (Nauczycielka: Pani Katarzyna Œlusarska) Społeczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Kwidzynie

V miejsce
Weronika Czubaty (Nauczycielka: Pani Agata Dziubek) Gimnazjum nr 2 im. Marii Bobrzeckiej w Brzeszczach

Wyróżnienie
Joanna Białasz (Nauczycielka: Pani Ewa Kotyńska) Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa w Białymstoku

Nagrody dla uczniów i nauczycieli ufundowali:
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Komitet Olimpijski, Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe w Wyszkowie oraz Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Organizator dziękuje redakcji „Nowego Wyszkowiaka” za udostępnienie zdjęć z uroczystości.

Zwycięskie prace:

Praca literacka – Julia Jabłońska
Praca literacka – Milena Małkowska
Praca literacka – Patrycja Kiełkowicz

Praca plastyczna:

Zdjęcia: