Konkurs 2006

XII Ogólnopolski konkurs literacko – plastyczny
pt. „Ojciec święty Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu”
pod patronatem
Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Zaproponowany przez organizatorów temat żywo poruszył wyobraźnię i uczucia dzieci i młodzieży. Udział w konkursie przyniósł bardzo wiele korzyści wszystkim jego uczestnikom. Zgromadzone przy tej sposobności wiadomości o związkach Jana Pawła II ze sportem oraz konieczność wysnucia własnych refleksji na ten temat, z pewnością wzbogaciły uczestników konkursu. Wszyscy oni są zatem, w najgłębszym sensie tej konkursowej rywalizacji, zwycięzcami.
Ostateczny werdykt jury należy traktować, jako do pewnego stopnia umowny, ponieważ w każdej rywalizacji musza nastąpić jakieś rozstrzygnięcia. Zwycięzcy mają, zatem, prawo odczuwać satysfakcję, ale nikt z pozostałych uczestników konkursu nie powinien uważać się za pokonanego.
Jury premiowało szczerość i naturalność osobistych wypowiedzi i refleksji, a także artystycznych wizji, dotyczących osoby Jana Pawła II oraz Jego różnorodnych związków ze sportem.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, w dziedzinie literackiej i plastycznej, za zaangażowanie w napisanie lub wykonanie nadesłanych prac.
Słowa uznania jury kieruje pod adresem nauczycieli – opiekunów uczestników i dziękuje im za rozpropagowanie konkursu oraz opiekę merytoryczną.

Przewodniczący jury
Jędrzej Dmowski

W kategorii prac literackich przyznano:

I miejsce w kategorii „esej”:
Paulina Osiecka – (Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie – op. Milena Kurpios)
I miejsce w kategorii „opowiadanie”:
Marta Szumska – (Szkoła Podstawowa nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim – op. Ilona Rodowska)
I miejsce w kategorii „wiersz”:
Beata śladowska – (Szkoła Podstawowa w Zatorach – op. Dorota Cierpińska)

II miejsce w kategorii „esej”:
Paulina Andrzejczak – (Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie – op. Anna Brymerska)
II miejsce w kategorii „wiersz”:
Aneta Dąbal – (Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie – op. Zdzisława Urzędowicz).

Wyróżnienia:
Barbara Guzik – (Szkoła Podstawowa nr 14 w Krośnie – op. Anna Brymerska)
Izabela Czopek – (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Rykach – op. Katarzyna Fliz)
Dawid Wilk – (Szkoła Podstawowa w Zabraniu – op. Czesław Ciejka)
Szymon śladowski – (Gimnazjum nr 1 w Zatorach – op. Jolanta Czubkowska)
Jadwiga Skorupka – (Szkoła Podstawowa w Łapszach Wyżnych. – op. Aniela Gryglak – Bigos)
Patrycja Tyszecka, Monika Sroka, Izabela Lechowicz, Justyna Kłodzińska (Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu – op. Urszula Szczucka)

W kategorii prac plastycznych przyznano:

I miejsce – Ilona Wałęcak (Szkoła Podstawowa nr 23 w Lublinie – op. Leszek Niewiadomski)
II miejsce – Milena Sroka (Publiczne Gimnazjum nr 2 – op. Joanna Kostrzewska)
III miejsce – Rafał Wachowicz (Publiczne Gimnazjum w Sannikach – op. Donata śnieć)
IV miejsce – Aleksandra Borowska (Szkoła Podstawowa nr 2 w Mielcu – op. Anna Kawecka)
V miejsce – Dawid Pabiś (Gimnazjum w Miedźnie – op. Urszula Nowakowska)

Wyróżnienia:
Joanna Pięk – (Gimnazjum w Bobrowej – op. Zuzanna Janora)
Wioletta Klimkiewicz – (Publiczne gimnazjum w Mochowie – op. Irena Tłusty)
Marta Musiał – (Szkoła Podstawowa w Milówce – op. Olga Skrok i Anna Musiał)
Sindy Krzysiak – (Szkoła Podstawowa w Łapszach Wyżnych -op. Aniela Gryglak – Bigos)
Joanna Dziura – (Gimnazjum Publiczne w Chmielniku – op. Anna Długosz)
Sylwia Krawczyk – (Gimnazjum Publiczne w Leszczydole Nowinach – op. Jolanta Piątkowska)
Prace zbiorowe: (Szkoła Podstawowa nr 3 w Gostyninie – op. s. Anna Gajewska)
Gr 1: Zuzanna Kowalska, Dominika Miłoszewska, Anna Berger, Dominika Przybyła, Klaudia Stańczak
Gr. 2: Joanna Kotwasińska, Agnieszka Sobczak, Klaudia Tomaszewska, Damian Wichrowski, Tomasz Garstka
Gr 3: Zuzanna Szymczak, Klaudia Żurawska, Agnieszka Szczepaniak, Karolina Charzakiewicz

Zwycięskie prace:

wiersz »
esej »
opowiadanie »
praca plastyczna »

Zdjęcia: