Festiwal 2017

XXIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 pt.
Powróćmy do piękna w słowie i muzyce

pod patronatem
Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskego
Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika
Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego
Prezesa Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno Muzycznych SAWP Ryszarda Poznakowskiego
Mazowieckiego Kuratora Oświaty Aurelii Michałowskiej
Burmistrza Wyszkowa Grzegorza Nowosielskiego

Organizator:
Prezes Klubu 2012 w Wyszkowie Andrzej Rębowski

Współorganizator:
Dyrektor Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” Mariusz Kowalski

Realizator dźwięku:
Roman Jastrzębski i Mariusz Kowalski

Kierownictwo artystyczne i jury Festiwalu:
Heering Krzysztof
Nowacki Aleksander – przewodniczący jury;
Poznakowski Ryszard
Sztompke Paweł – konferansjer;
Snieżanka Ewa
Wolański Ryszard – konferansjer;
oraz przedstawiciele organizatorów i sponsorów:
Rębowska Lucyna

Komisja Burmistrza Wyszkowa
Kowalski Mariusz
Lach Czesław
Marszał Leszek – przewodniczący jury

Jury komplementarne sportowe:
Soćko Danuta
Soćko Ryszard – przewodniczący jury
Supron Andrzej

Jury komplementarne organizatorów:
Dańczyszyn Andrzej
Gajewski Jacek
Galant Daria
Pagowska Joanna
Rębowska Paulina– przewodnicząca

Gwiazda Festiwalu – koncert:
Poznakowski Band

Gwiazdy sportu:
Soćko Danuta i Soćko Ryszard – trenerzy kadry narodowej i olimpijskiej w podnoszeniu ciężarów kobiet i mężczyzn oraz oœrodka przygotowań olimpijskich w Siedlcach
Supron Andrzej – jeden z najbardziej utytułowanych zawodników wszechczasów na świecie w zapasach w stylu klasycznym – wicemistrz olimpijski, mistrz świata i Europy.

NAGRODY

Nagrody jury artystycznego:

Super Grand Prix – Marlena Nieckuła „W czasie deszczu dzieci się nudzą”
Fundator nagrody:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński – 10000 zł oraz Srebrny klucz wiolinowy na kamieniu AGAT

Grand Prix – Piotr Zubek „Miłość złe humory ma”
Fundator nagrody:
Prezes Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno – Muzycznych SAWP Ryszard Poznakowski – 1000 Euro

I Nagroda – Emilia Hamerlik „Zmierzch”
Fundator: Prezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS Janusz Fogler – 3000 zł

II Nagroda – Dominika Krassowska „Oni zaraz przyjdą tu”
Fundator nagrody:
Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Autorów ZAiKS Krzysztof Lewandowski – 2000 zł

III Nagroda – Paweł Rydz „Zegarmistrz œwiatła”
Fundator nagrody:
Minister, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryk Kowalczyk – 1000 zł oraz nagroda rzeczowa

Nagroda – Alicja Maria Szemplińska „Zawsze gdzieœ czeka ktoœ”
Fundator nagrody:
Europoseł Jarosław Kalinowski – 500 zł

Nagroda – Nina Larek „Biedna”
Fundator nagrody:
Wójt Gminy Brańszczyk Mieczysław Pękul – 500 zł

Nagroda – Michał Babiarz „C’est la vie – Paryż”
Fundator nagrody:
Wójt Gminy Dąbrówka Radosław Korzeniewski – nagroda w wysokoœci 500 zł

Nagroda – Jakub Jonkisz „Wspomnienie”
Fundator nagrody:
Wójt Gminy Długosiodło Stanisław Jastrzębski – 500 zł

Nagroda – Andrzej Kubacki „Daj”
Fundator nagrody:
Wójt Gminy Rząœnik Paweł Kołodziejski – 500 zł

Nagroda – Agata Suska-Koper „Miasteczko cud”
Fundator nagrody:
Wójt Gminy Zabrodzie Tadeusz Michalik – 500 zł

Nagroda – Zespoł Revolt „Nikt na świecie nie wie”
Fundator nagrody:
Dyrektor Powiatowego Oœrodka Kultury i Sportu Maria Gajewska – 500 zł

Nagrody przyznawane przez komisję burmistrza Wyszkowa:

I Nagroda – Marlena Nieckuła „W czasie deszczu dzieci się nudzą”
Fundator nagrody:
Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski – 3000 zł
Nagroda – Anna Maria Szemplińska „Zawsze gdzieœ czeka ktoœ”
Fundator nagrody:
Przewodnicząca Rady Miasta Wyszkowa Elżbieta Piórkowska – 1000 zł

Nagroda – Emilia Hamerlik „Zmierzch”
Fundator nagrody:
Przewodniczący Komisji Promocji i Kultury Rady Miasta Wyszkowa Wojciech Rojek – 500 zł

Wyróżnienia przyznawane przez jury komplementarne (nagrody rzeczowe):

Wyróżnienie – Piotr Zubek „Miłość złe humory ma”
Fundator wyróżnienia:
Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka

Wyróżnienie – Emilia Hamerlik „Zmierzch”
Fundator wyróżnienia:
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraœnicki

Wyróżnienie – Marlena Nieckuła „W czasie deszczu dzieci się nudzą”
Fundator wyróżnienia:
Przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Ireneusz Raœ

Wyróżnienie – Nina Larek „Biedna”
Fundator wyróżnienia:
Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Henryk Olszewski
Wyróżnienie – Jakub Jonkisz „Wspomnienie”
Fundator wyróżnienia:
Prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański

Wyróżnienia przyznawane przez jury organizatorów (nagrody rzeczowe):

Wyróżnienie – Agata Suska-Koper „Miasteczko cud”
Fundator wyróżnienia:
Prezes Zakładu Fotograficznego Agfa StarPrint w Wyszkowie Bogusław Babis

Wyróżnienie – Paweł Rydz „Zegarmistrz światła”
Fundator wyróżnienia:
Właœciciel sklepu i serwisu komputerowego ZITCOM w Wyszkowie Paweł Kuchta

Wyróżnienie – Andrzej Kubacki „Daj”
Fundator wyróżnienia:
Właœciciel PPHU „Tartak” Import-Eksport Wólka Folwark Jerzy Abramczyk

Wyróżnienie – Piotr Zubek „Miłość złe humory ma”
Fundator wyróżnienia:
Prezes Klubu „2012” w Wyszkowie Andrzej Rębowski

Nagroda Publicznoœci – Piotr Zubek „Miłość złe humory ma”
Fundator nagrody: Lidia Stępkowska – 500 zł

Jurorzy

Wykonawcy

Finał